top of page

Ett kött fylld mer naturnytta och smak

Vår hemlighet stavas välmående djur, uppfödda på örter och gräs som får växa långsamt.

Vårt kött är inte som någonting du hittar i din närmaste butik. Den är inte framställd för att nå stora volymer på kort tid. Istället så nynnar vi på en annan melodi, nämligen kött på naturens villkor. Våra krav är att det vi säljer ska vara etiskt riktigt med stor hänsyn till djurvälfärd och resursanvändning. Uppfödningen måste vara ekologiskt sunt gentemot övriga arter av flora och fauna som bidrar till att stärka vårt ekosystem och skapa ett levande landskap också för framtida generationer. När dessa saker kommer ihop blir resultatet ett mört, smakrikt och kulinariskt kött med oräknerliga mervärden för människan, djuren och naturen. Med varje tugga vi tar, formar vi det landskap vi får.

Detta är styrkan med naturbeteskött från Hågadalen.

Att föda upp djur på ekologiska principer handlar om ett etiskt tänkande, det vill säga välfärd, god hälsa och ett värdigt slut efter ett naturligt liv.

Det ska vara smidigt, enkelt och meningsfullt att handla av oss. Här finner du mer information om hur du bäst hanterar köttet för att säkra en god kvalitet. 

Köttdetaljernas mörhet bestämmer vilken typ av tillagning som passar köttet bäst. När man känner till de olika detaljernas struktur och konsistens är det enklare och roligare att lyckas i köket.

Köttets hållbarhet har en direkt relation till hur det hanteras och tas omhand. För att på bästa sätt förvara ditt kött så att det håller sig fräscht och bibehåller sin kvalitet är det bra att veta hur du kan göra när du väl får hem din köttlåda.

bottom of page