Att föda upp djur på ekologiska principer handlar om ett etiskt tänkande, det vill säga välfärd, god hälsa och ett värdigt slut efter ett naturligt liv.

Köttets hållbarhet har en direkt relation till hur det hanteras och tas omhand. För att på bästa sätt förvara ditt kött så att det håller sig fräscht och bibehåller sin kvalitet är det bra att veta hur du kan göra när du väl får hem din köttlåda.

Köttdetaljernas mörhet bestämmer vilken typ av tillagning som passar köttet bäst. När man känner till de olika detaljernas struktur och konsistens är det enklare och roligare att lyckas i köket.

Det ska vara smidigt, enkelt och meningsfullt att handla av oss. Här finner du mer information om hur du bäst hanterar köttet för att säkra en god kvalitet. 

Vår hemlighet stavas välmående djur, uppfödda på örter och gräs som får växa långsamt.

Vårt kött är inte som någonting du hittar i din närmaste butik. Den är inte framställd för att nå stora volymer på kort tid. Istället så nynnar vi på en annan melodi, nämligen kött på naturens villkor. Våra krav är att det vi säljer ska vara etiskt riktigt med stor hänsyn till djurvälfärd och resursanvändning. Uppfödningen måste vara ekologiskt sunt gentemot övriga arter av flora och fauna som bidrar till att stärka vårt ekosystem och skapa ett levande landskap också för framtida generationer. När dessa saker kommer ihop blir resultatet ett mört, smakrikt och kulinariskt kött med oräknerliga mervärden för människan, djuren och naturen. Med varje tugga vi tar, formar vi det landskap vi får.

Detta är styrkan med naturbeteskött från Hågadalen.

Ett kött fylld mer naturnytta och smak

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Unika produkter med naturen som förebild

Under tusentals år har människan levt på den plats vi idag kallar Hågadalen, en av Uppsalas riktiga naturpärlor. Landskapet är inte bara ett fantastiskt vackert och betydelsefullt rekreationsområde för Uppsalaborna utan också hem till oräknerliga arter. För att dessa arter av blommor, insekter, fjärilar, fåglar m.m ska överleva behövs landskapet betas av t.ex. hästar, kor och får. Precis som det har sedan urminnes tider.

Vi för denna tradition vidare och tar samtidigt fram mat som både håller hög kvalitet och är fylld med naturnytta. Vi använder inga bekämpningsmedel, konstgödsel eller andra medel som kan hämma den biologiska mångfalden. Våra djur går på bete mer än halva året och äter ensilage och hö på vintern. Just därför är vårt moto att varje tugga du tar, formar det landskap vi får.

Detta kallar vi för äkta vara på naturens villkor.

HITTA TILL OSS