top of page
Kor på naturbete i Ekeby

Stadsnära sommarbeten skapar 

unika naturupplevelser

Vår gård ligger inom 4 km från Uppsala centrum. Det betyder att vi är en av stans närmaste lantbruk med en särskild inriktning på tätorsnära sommarbeten med får med lamm och nötkreatur. Varje dag passerar hundratals stadsbor förbi eller igenom våra hagar där djuren och naturen skänker en unik naturupplevelse för alla stora som små.

 

Här kan du läsa mer om hur vi gör samt  kontakta oss om du har frågor

angående våra hagar eller har ett område du vill ska betas av oss.

Får på naturbete
Betesdjuren och vårt välmående

Medvetenheten om den gröna miljöns stora betydelse för människans hälsa har ökat på senare år. De naturbetesmarker som bevaras har stora kulturhistoriska och rekrativa värden, där trivs vi och de påminner oss om hur odlingslandskapet såg ut för länge sedan. Det betade landskapet upplevs som både omskött men också orörd natur. Förmodligen beror det på att människans långa historia av att vistas i betesmark fortfarande ger oss en känsla av inre lugn och välmående.

 

Upplevelsevärdet är alltså lika viktigt för oss människor som den biologiska mångfalden. Alltfler människor bor dessutom i städer och saknar den kontakt med naturen som är grundläggande för att förstå ekologiska sammanhang.

Vad vi gör
Vad vi gör!

Uppsala Naturbete är specialister på skötsel av stadsnära skogs- och naturvårdsområden med höga rekreations-, kultur-, och naturvärden.

Den tätortsnära skogen och betesmarkerna innehåller en mängd djur- och växtarter som är viktiga att värna om. Vi tar alltid särskild hänsyn till regler och skötselplaner som kan finnas kring hur dessa platser ska skötas för att gynna mångfalden bäst. Samtidigt som vi har i åtanke människans behov av att kunna röra sig fritt i välbesökta områden.

Med hjälp av våra betesdjur (15 st nötkreatur och ca 60-tal får med lamm) håller vi landskapet öppet på ett omsorgsfullt sätt med stor hänsyn till de värden som finns i landskapet. Vi kan själva stå för stängsling med eltråd och sköter all tillsyn av både djuren och markerna.

Får på naturbete vid Kung Björns hög
Traktor med kärra
Kontakta oss om du vill få en offert!

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av våra tjänster så återkommer vi för att kunna ge dig en offert.

Fästpunkt 2

Meddelandet togs emot.

Får på naturbete sol
bottom of page