top of page

Vår gård

 

Det finns lika många sätt att bedriva lantbruk som det gör gårdar. Alla har unika och särskilda förutsättningar som tillsammans skapar en helhet. Ekologi, djuromsorg och livskvalitet står i centrum för det sätt vi valt att sköta vår gård och landskapet vi tar hand om.

A8AC935CC745B3B85DD594FE3197BFBB.JPG.jpg
Småskalig djuruppfödning av nöt, lamm och höns.

För oss är människorna och djuren gårdens själ. Vi människor ger av vår tid, kraft och engagemang för att djuren ska ha det bra, och får öppna landskap, kött och livskvalitet tillbaka. Alla våra djur har möjlighet till utevistelse året om och ägnar mer än halva året ute på bete. Vi ger dem endast grovfoder som ensilage och hö under vinterhalvåret, som till 50% tas från våra egna artrika slåtterängar. Djuren får växa långsamt vilket ger ett välmarmorerat och välsmakande kött.

Att gynna den biologiska mångfalden

Vi vill skapa en miljö där människor och djur mår bra. Utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror till stor del på att det moderna skogs- och jordbruket har förändrat eller förstört många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. När vi låter djur beta naturbetesmarker ökar vi chanserna för många arter som behöver öppna och hävdade  landskap.

Slappna av och njut av naturen i Lill-Håga

Precis invid busshållplatsen "Håga gård" har vi skapat en plats för besökare att öppna picknickkorgen och sitta en stund för vila eller lek. Barnen kan underhålla sig i vårt blåa vindskydd med utsikt över Hågahögen eller springa runt på den öppna gräsytan. Det finns flera bänkar och tillgång till en grill. Du behöver dock ta med dig egen ved och redskap om du vill använda grillen. När ni är belåtna kan ni antingen ta bussen tillbaka till stan eller vandra in i det sköna landskapet runt Kung Björns Hög.

Vår historia

Vår historia började på sensommaren 2010 när Vilhelm och Sana som studenter flyttade till gården för att bo i varsinn manskapsbod. Båda hade en bakgrund i miljö- och utvecklingsstudier men väldigt lite praktisk erfarenhet av djurhållning, naturbete eller vad det innebär att sköta och driva ett lantbruk. Det dröjde inte många månader på gården innan drömmen om att en dag få ta över gården började växa fram. På hösten 2013 bestämde de sig för att köpa en djurbesättning bestående av ca 100-tal gutefår och tre mjölkrasstutar. Snart följde en traktor för att underlätta arbetet med djuren på gården. Detta var början på en större dröm som sedan dess sakta fått växa fram. 

Uthyrning av stallplatser och ridlektioner

På gården har vi också tre boxplatser med tillhörande hagar med gott om utrymme och naturligt skydd. Kanske är vi stans bästa plats att ha häst också med tanke på de underbara ridstigar som finns tillgängliga inne i naturreservatet Hågadalen-Nåsten.

 

Just nu har vi tyvärr inga lediga boxplatser.

 

bottom of page