Höna på gräsbete

SOM VISTAS UTOMHUS PÅ GRÄS SOMMARTID
& FRIGÅENDE INOMHUS VINTERTID

VILL DU KÖPA ÄGG FRÅN

FRIGÅENDE HÖNS

VI SKÖTER OCH VÅRDAR

STADSNÄRA

SOMMARBETEN MED KOR OCH FÅR