Vår filosofi

Att skapa ett lantbruk med livskvalitet för människor och djur

 

Vi tror att dagens livsmedelsproduktion står inför stora utmaningar. Klimatförändringar ger

oss allt mer oförutsägbara odlingsbetingelser. Samtidigt ökar trycket på lantbruket att producera allt mer från allt färre gårdar.

 

Som ett svar på detta vill vi vara med och skapa ett jordbruk med möjlighet att ställa om mot en mångfunktionell markanvändning där fler människor har möjlighet att känna sig delaktiga och viktiga för framställandet av den mat vi äter.

 

Under flera miljontals år har det funnit betande djur och betade marker som varit och fortfarande är beroende av varandra. Vi människor har en viktig roll när det gäller att bibehålla denna uråldriga tradition, samtidigt som vi kan få mat, vålmående djur och öppna vackra landskap med biologisk mångfald.

 

Uppsala Naturbete är ett familjeföretag som grundar sin ideologi på just detta samarbete mellan betesdjur och gräs. Med hjälp av nötkreatur och får vårdar vi de vackra landskapen runt Hågadalen och säljer sedan köttet från djur som växt naturligt och långsamt.

 

Med vårt stadsnära läge i Hågaby vill vi inspirera och ge möjlighet för vuxna och barn i stan att närma sig naturen och livet på landet. Vi har därför också ett nära samarbete med unga, studenter och människor i behov av arbetsrehabilitering. Vi tror att när människor och djur kommer tillsammans med en enad strävan efter att sköta landskapet och vårda våra relationer kan vi göra en stor skillnad för en bättre värld.

Principer för ett hållbart lantbruk

En tillbakagång till framtiden

 

Vi tror att varje tugga du tar är med och formar ett landskap, någonstans i världen, som du eller någon annan får leva i. Frågan är om det blir ett landskap där människor och djur kan trivas eller inte.

 

Vi har möjligheten att ha djur i ett oslagbart vackert och historiskt rikt kulturlandskap. Här har vi skyldighet att sköta marken och skogen på ett sådant sätt att det inte utarmar framtidens möjlighet att också dra nytta av detta landskap. Därför finns både insekter, fåglar, fjärrilar och andra vilda djur med i de beslut vi tar som kan påverka denna livsmiljö. Mat för människor bör inte produceras på bekostnad av andra. Därför är vår huvuduppgift också att gynna ett dynamiskt och levande landskap.

Hur många maskar finns det på bordet?

 

Lantbruk handlar egentligen om skötsel och förflyttning av näring. Var kommer det ifrån? Var försvinner det? Vem behöver det? Bakterier, svampar (mycelium), maskar och tusentals andra varelser som bor i jorden arbetar för att frigöra näring från omgivningen och göra den tillgänglig för t.ex. det växande gräset. Samtidigt bidrar den permanenta gräsmarken som naturbetesmarkerna utgör en viktig kolsänka för atmosfärens överskott på koldioxid.

 

Genom att förstå dessa ekosystemtjänster ser vi till gynna också andra arters överlevnad som är grunden för att vi själva ska kunna ha mat på bordet.

 

Djur och jord behöver rörelse

 

Samarbetet mellan det växande gräset och de betande djuren är väl inarbetat i naturens kretslopp. För att djuren ska må bra måste gräset också göra det. Detta gör vi genom att hålla bra koll på hur mycket djuren betar och ser till att de får flytta från en hage till en annan innan de betat ner för mycket av vegetationen.  Som man säger, för mycket av det goda är inte heller bra.

Dessutom ger djur som fått använda sina muskler och rört sig fritt under livet ett välmarmorerat och naturligt mört kött.

Hurra för dig som är medproducent!

 

Inget lantbruk bör vara en ensam ö som ödsligt ligger avsides och producerar mat som är anonymt. En konsument bör istället betraktas som en medproducent som är delaktig och bär hela produktionen.

 

På vår gård har vi fantastiska förutsättningar att närma oss människor i vårt närområde och på så sätt överbrygga gapet mellan stad och land.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Unika produkter med naturen som förebild

Under tusentals år har människan levt på den plats vi idag kallar Hågadalen, en av Uppsalas riktiga naturpärlor. Landskapet är inte bara ett fantastiskt vackert och betydelsefullt rekreationsområde för Uppsalaborna utan också hem till oräknerliga arter. För att dessa arter av blommor, insekter, fjärilar, fåglar m.m ska överleva behövs landskapet betas av t.ex. hästar, kor och får. Precis som det har sedan urminnes tider.

Vi för denna tradition vidare och tar samtidigt fram mat som både håller hög kvalitet och är fylld med naturnytta. Vi använder inga bekämpningsmedel, konstgödsel eller andra medel som kan hämma den biologiska mångfalden. Våra djur går på bete mer än halva året och äter ensilage och hö på vintern. Just därför är vårt moto att varje tugga du tar, formar det landskap vi får.

Detta kallar vi för äkta vara på naturens villkor.

HITTA TILL OSS